Bibliotheek en FabLab

Er is een evolutie aan de gang.

Bibliotheken realiseren zich dat hun rol in de lokale gemeenschap breder is dan het uitlenen van boeken.
Vroeger betekenden boeken geletterdheid, maar tegenwoordig is digitale geletterdheid voor iedereen van levensbelang. Zie de kranten van afgelopen week. Bibliotheken bieden op dat vlak ook steeds meer diensten; zij richten zich op wat heet: 21 centrury skills. Brede geletterdheid dus, ook digitaal.

Daarnaast verbreden zij de toegang tot digitale content. Op 17 september houdt de Vereniging van Openbare Bibliotheken daarover een Digitale Bootcamp.
Boeken zullen blijven, maar veel bibliotheken doen nu al hun cd/dvd uitleen de deur uit: overbodig in een tijd van Spotify.

Een jaar geleden stond de eerste verdieping van de Openbare Bibliotheek Amsterdam vol met cd/dvd’s. Nu is dat allemaal weg en wordt er daar Maakplaats021 ingericht.
 De OBA brengt ook kleine Maakplaatsen naar zijn vestigingen: er draait er al eentje op Waterlandplein en op 6 juli wordt de tweede geopend in Reigersbosch. Met nog vier op komst. In buurten.

Fablabs lijken een soort logische aanvulling te zijn voor bibliotheken. En het gaat best hard.
Want als je op de kaart op fablab.nl kijkt blijken er in Nederland nog 12 bibliotheken te zijn, die een fablab/makerspace hebben ingericht.

Zij hebben dat allemaal ‘op eigen sap’ en eigen initiatief gedaan, nadenkend over hun rol in hun gemeenschap. Wat natuurlijk meespeelt is dat menige bibliotheek geknot wordt in zijn middelen.  Verbreding is ook welbegrepen eigenbelang.

Inmiddels zijn er stemmen in bibliotheekland om het fenomeen fablab structureel en breder op te pakken. Om op lokaal niveau bibliotheken en fablabs te laten zwaluwstaarten met onderwijs voor de komende behoefte van 21st century skills.
Geen gek idee.