De Bibliotheek Veenendaal en Maakonderwijs

In het Plan doorontwikkeling maakonderwijs FabLab Veenendaal staat:

De kerntaken van openbare bibliotheken zijn vastgelegd in Wet Stelsel
Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB nov. 2014).
Het gaat om: lezen, leren, informeren, kunst en cultuur en ontmoeting en debat met
als doel om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Kennisoverdracht kent vele verschijningsvormen. Het concept van een FabLab is er één van. Daarom zijn er wereldwijd steeds meer bibliotheken die een FabLab tot hun dienstverlening rekenen. Een belangrijk aspect van een FabLab is kennisdeling en leren van elkaar.

Daar geeft de Bibliotheek Veenendaal handen en voeten aan.

Eerder deze maand vond in het FabLab in De Cultuurfabriek de kick-off van ‘Vrienden van het Fablab’ plaats. Diverse Veenendaalse bedrijven hebben zich verbonden aan het FabLab van Bibliotheek Veenendaal. Zij leveren voor een periode van 4 jaar een bijdrage in geld, kennis en netwerken. Dankzij deze bijdragen kan het FabLab de basisscholen in Veenendaal faciliteren bij hun vraag naar maakonderwijs voor kinderen.
De kinderen maken in het FabLab op een speelse manier kennis met 21ste -eeuwse vaardigheden; zowel technische vaardigheden als programmeren. Inmiddels zijn voor het schooljaar 2018/2019 ruim 1.000 leerlingen aangemeld voor groepsontvangsten in het FabLab. En de teller loopt nog, want scholen kunnen hun groepen gedurende het hele schooljaar aanmelden.