De laatste stand van zaken!

We zitten in een enorme stroomversnelling met het FabLab concept in Nederland en wat dat betreft wereldwijd. Afgelopen woensdag publiceerden we met onze partners een persbericht over de meest recente ontwikkelingen van het FabLab Netwerk in Nederland.

De marsroute in een notedop: Januari 2006 publiceerde Dorrit van Dalen in het NRC Handelsblad een artikel over het FabLab in Ghana. Wij (een drietal nieuwsgierige ondernemers) lazen dit en vatten het idee op dit concept naar Nederland te halen. We zijn deze blog fablab.nl gestart, hebben een stichting opgericht en zijn het concept gaan promoten. In krap 1,5 jaar hebben we inmiddels een internationaal netwerk van formaat opgebouwd van mensen en organisaties die iets zien in het FabLab concept.

Maar wat zien die mensen? Wat motiveert hen? Wat inspireert jou om deze site te bezoeken? Nieuwsgierigheid? Met jou zijn inmiddels velen wereldwijd aangehaakt op het concept dat zich als een virus uitbreidt over de aardbol. Hoe kan dat? Zelf iets bedenken en dat proberen te maken, is dat het? Met zijn allen?

Van woorden naar daden
Na een jaar praten, hebben wij als Stichting FabLab.nl 4 weken geleden met Waag Society en Mediamatic in Amsterdam besloten om 2 sets FabLab machines naar Nederland te halen om het concept te testen voor de Nederlandse context. We hebben met de machine leveranciers Roland (Plotdesign) en Epilog (Hagemann) een deal gesloten en vonden in de Amsterdamse Innovatie Motor en het Regionaal Technocentrum Amsterdam financiele sponsoren om gedurende 3 maanden het FabLab concept te onderzoeken.

Testrun FabLab in Nederland
We zien 3 doelgroepen: het Onderwijs, het Bedrijfsleven en de Maatschappij. Met Waag Society onderzoeken we het FabLab specifiek in de context van het Onderwijs en de Maatschappij en met Mediamatic onderzoeken we specifiek het Bedrijfsleven en de Maatschappij. Bij beide organisaties staat sinds 15 augustus 2007 een tijdelijk FabLab opgesteld tot eind 2007 en i.s.m. Syntens en alle andere geinteresseerde en relevante partijen testen we de komende 3 maanden het concept uit met hands-on workshops rondom productontwikkeling, duurzaamheid en innovatie in de Nederlandse context van het FabLab.

Tegelijkertijd introduceren we het concept op een aantal zorgvuldig gekozen publicitaire evenementen: vooralsnog de ElHema tentoonstelling en ontwerpwedstrijd van Mediamatic, PICNIC Jr. en PICNIC’07: de Amsterdamse crossmediaweek. Parallel begeleiden we de 5+ landelijke initiatieven in Utrecht, Rotterdam, Dordrecht, Texel en Maastricht.

Eindrapport
Het onderzoek zal culmineren in een visiedocument dat Waag Society, Mediamatic, Syntens en FabLab.nl zullen opleveren op 15 januari 2008. Wij streven als Stichting FabLab.nl naar een duurzaam netwerk van FabLab’s in heel Nederland en zullen het visiedocument delen met al onze partners en mede-initiatiefnemers om de verdere uitrol van het FabLab concept in Nederland te optimaliseren.

We hebben op deze blog al heel veel geschreven. Hiebij een aantal
artikelen die dieper in gaan op het FabLab concept zoals wij dat samen met de wereldwijde beweging van MIT FabLab’s voorstaan.

Kernpunten van een FabLab

De Machines

Een jaar FabLab.nl

De wonderlijke wereld van MIT

FabLabs wereldwijd

De rest van de blog is leuk om te lezen! Meld je aan met je emailadres bij info@fablab.nl en we houden je persoonlijk op de hoogte met onze nieuwsbrief. Groet, Frank Oxener, Hanne van Essen en Dirk van Vreeswijk

1 reactie

  1. Ewout op augustus 25, 2007 om 11:35

    Veel succes gewenst de komende maanden, ik ben benieuwd hoe het ook in de jaren daarna verder zal doorontwikkelen.