€ 500.000 voor een Landelijk Makersevenement voor het onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een bedrag van ten hoogste € 500.000 beschikbaar gesteld voor een Landelijk Makersevenement voor het Onderwijs.

De Staatscourant zegt over doel en te subsidieren activiteiten:

  • 1. De Minister kan projectsubsidie verstrekken voor de organisatie en de uitvoering van een landelijk makersevenement voor het onderwijs. Het evenement heeft als doelgroep leerlingen, studenten, docenten én management van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De organisatie vindt plaats met betrokkenheid van het makersveld, de culturele sector, bibliotheken en het bedrijfsleven.

  • 2. Doel van het makersevenement is om docenten en management uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs te inspireren om het maken toe te passen in hun onderwijs, zodat leerlingen en studenten via deze vorm van onderwijs de kans krijgen zich 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren. Hiermee wordt in deze regeling bedoeld het vermogen om creatief, kritisch en analytisch te denken, om ondernemend te zijn en om samen te werken.

Een aanvraag tot verlening van subsidie kan tot uiterlijk 31 mei 2017 worden ingediend bij de Minister.