Landelijk Maakfestival 28-30 september in Eindhoven

makereducation

Het grootste landelijke maakfestival van Nederland komt er aan.

MakerEducation.nl en de Eindhoven Maker Faire  presenteren van 28 t/m 30 september het beste uit de maker movement en het maakonderwijs: van doe-het-zelf-uitvindingen tot nieuwe technologie en van beginnend maker tot professional. Iedereen die wil leren door te maken is welkom.

Het maakfestival wordt op vrijdag 28 september afgetrapt met de eerste nederlandse Fablearn-conferentie voor en door het onderwijs. Hier komen sleutelfiguren uit het onderwijs, beleid en wetenschap samen om te leren, ervaren, presenteren en discussiëren over maakonderwijs, digitale fabricage, de makermovement en nieuwe leermiddelen.

Het onderwijsprogramma wordt verzorgd door MakerEducation.nl.
Voorafgaand aan het evenement wordt door heel Nederland een Maakchallenge uitgezet op scholen (PO en VO).

FabLab BeNeLux stelt binnenkort vouchers ter beschikking voor docenten voor professionalisering van de relatie school-fablab.