Maker Rietveld ’s Tool, by Bart Bakker

Bart Bakker of the mini FabLab paid hommage to Gerrit Rietveld by just bolting three squares from his makerspace into a panel, that is now part of an art project at the Centraal Museum in Utrecht.
Not far from Rietvelds iconic Red-and-Blue chair.

Yes,  Rietveld was a maker.

Architect Brian Housden visited Rietveld at the Schröder house (translation below):
“Op een tafel naast Rietvelds bed, maar ook op andere tafeltjes …. overal lagen netjes geordend een stapeltje papier en karton, een potje lijm, een schaar en een doosje krijtjes. Waar Rietveld ook was – behalve wanneer hij een bad nam – hij hoefde zijn hand maar uit te steken of er lag een stukje karton, dat hij dan omtoverde tot een miniatuur meubel, tot een deel van een huis of zelfs een heel gebouw….
Waren zijn kleine modelletjes af, dan werden ze, wanneer het een meubelstuk betrof, vertaald in zaaginstructies, en vervolgens uitbesteed aan een werkplaats voor machinale houtbewerking. De vereiste onderdelen werden dan door de machine bewerkt, op lengte gezaagd, en voor montage terug naar Rietveld gestuurd. Het hele proces van konceptie tot eindprodukt had niet meer dan acht uur gekost”

Eight hours … rapid prototyping   .. 1930 !

All over Holland there are this year exhibitions celebrating 100 years of “De Stijl” art movement.

Google translates:
“On a table next to Rietveld’s bed, but also on other tables …. all over the place, there was a pile of paper and cardboard, a piece of glue, a scissors and a box of crayons. Where Rietveld was – except when he took a bath – He had to put out his hand but there was a piece of cardboard that he turned into a miniature furniture, into a part of a house or even a whole building.
When they were small models, they, when it was a piece of furniture, were translated into saw instructions, and then outsourced to a workshop for mechanical woodworking. The required parts were then machined, cut lengthwise, and sent back to Rietveld for assembly. The whole process from concept to final product had not cost more than eight hours “