Mini-symposium: “Business Case voor FabLabs en MediaLabs”

Bibliotheek Lek & IJssel (Houten) en Fit4School (IJsselstein) organiseren op 22 juni 2017 een symposium over de uitdaging waar zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs voor staan.

Vanaf 2020 staan de 21-ste eeuwse vaardigheden (wat breder: ‘basisvaardigheden’) als een vast onderdeel op het programma in het curriculum van scholen. SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) is al druk doende met de uitwerking in leerplannen. Die leerplannen worden steeds concreter. Dat betekent, dat scholen zich op de komst van deze nieuwe eisen degelijk moet voorbereiden, en dat start vandaag al. Veel scholen worstelen er mee hoe dit goed vorm te geven. Is het wel zo efficiënt en effectief om het in huis te doen? Beschikken we over de noodzakelijke competenties om het niet alleen goed op te starten, maar het ook goed draaiende te houden? Als het elders moet worden georganiseerd, dan door wie, en hoe? Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen, dat deze kostbare en ingewikkelde materie aangeboden wordt op een bestendige, en efficiënte manier?

Voor wie is dit bedoeld? Regionale bibliotheekdirecties, PO/VO Schooldirecties, Raden van Bestuur van koepels, FabLab oprichters, geïnteresseerde lokale en regionale ondernemers.

Namens Gert Staal (Bibliotheek Lek & IJssel) en Jacqueline Koster (Fit4School) wil ik u graag uitnodiging voor het Syposium op donderdag 22 juni 2017, aanvang 13.30 – 14.00 uur.

Aanmelden via sjieuwkepitstra@bibiotheeklekijssel.nl, graag voor 22 mei 2017.