Nieuwe kleiprinter bij FabLab Noord Brabant

Het Fablab Noord Brabant (EKWC) heeft sinds 2010 meerdere 3D-printers aangeschaft. Recentelijk is daar een nieuw type aan toegevoegd. De printer is gezamenlijk aangekocht bij VormVrij door Sundaymorning@ekwc, Admatec en Metselwerk Adviesbureau Vekemans om het printen van klei op een hoger niveau te brengen.

Het onderzoek met deze printer richt zich nu vooral op de printbaarheid van diverse soorten klei, waarbij zoveel mogelijk parameters worden onderzocht: temperatuur, mengverhoudingen, houdbaarheid, viscositeit, druk, snelheid, etc.
Doel is om grip te krijgen op de beheersbaarheid van deze waardes, zodat het printgedrag beter te voorspellen en controleren valt. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de software, om tot een slicer te komen die specifiek bedoeld is voor klei, met meer focus op het parametrisch modelleren.