FabTafel

De FabTafel was in de begintijd een drie-maandelijkse bijeenkomst bij een van de FabLabs in de Benelux. Een informeel ontmoetingspunt, met bijpraten van FabLabs en geïnteresseerden. En de community te versterken en starters/initiatieven er onmiddellijk al bij te betrekken.
Het aantal labs is inmiddels zo groot geworden dat dit niet meer werkt, met labs van Luxemburg tot Groningen en van Enschede tot Gent.

FabTafels zijn nu meer thema-gericht met een onderwerp dat de FabLab community raakt, zoals financiering, onderwijs, workshops, lab-inrichting of veiligheid.
Er is groeiende interesse in educatie.

fabtafelwaag
Als voorbeeld de fabtafel van dinsdag 8 december 2015 in de Waag in Amsterdam. Het onderwerp was ‘Verdienmodellen voor FabLabs’. De conclusies vindt u hier.

De laatste fabtafel was woensdag 6 december 2017 in de ZB Bibliotheek in Middelburg met als onderwerp FabLabs in Bibliotheken’.