De Stichting en de merknaam FabLab

Missie

De missie van FabLab BeNeLux is
– het creëren van een krachtige en levensvatbare FabLab community
– spreekbuis willen zijn voor die community, zowel nationaal en internationaal
– aanspreekpunt te zijn voor nieuwe FabLab initiatieven

Stichting FabLab.nl werd in 2006 opgericht met als doel het introduceren, propageren en verspreiden van het FabLab concept in Nederland.

In de dubbele NRC van 30 en 31 december 2005 las Hanne van Essen een artikel “Huiskamerfabriekjes in Ghana” geschreven door Dorrit van Dalen. Hanne dacht waarom wel in Ghana en niet in Nederland? Zij googlede op fablab.nl en kwam uit bij Frank Oxener en zij vingen aan met de blog. In 2006 werd Stichting Fablab.nl een feit. Dirk van Vreeswijk, Hanne van Essen, Frank Oxener en Klaas Hernamdt vormde de pioniersformatie van het bestuur in de opstartfase.

De merknaam ‘FabLab’

De Stichting is de eigenaar van de merknaam ‘FabLab’ in de Benelux.

Om de domeinnaam fablab.be te verkrijgen van Technopolis in Mechelen (j.l. Mei 2017) zijn er door hen een paar vragen gesteld die we graag delen omdat ze een inkijk bieden in wie we zijn en waar we voor staan.

Q: ”Wat is de toegevoegde waarde van uw (e.g. Stichting FabLab Benelux) initiatief voor de fablab community? Er lijkt contradictie in het initiatief. U vermeldt dat deze een open community is, maar door het merk te registreren maakt u deze in meer gesloten. FabLab’s nemen een licentie af om gewoon al de naam fablab te kunnen gebruiken. Dat voelt eerder beperkend.

A: Stichting Fablab Benelux ondersteunt fablabs met raad en daad, communicatie, netwerk evenementen, cursussen en projectontwikkeling. Vanuit het bestuur proberen we met name kennis en ervaring te delen. De stichting heeft geen mensen in dienst en het bestuurswerk is onbezoldigd. In dat kader staan de merkbescherming en licenties. Het is een defensieve bescherming: door het bezit van het merk zijn we beter in staat om de voorwaarden van het gebruik van de naam fablab te bepalen, te weten het behoud van het open karakter, onder meer door het volgen van het FabCharter (die door de internationale community is vastgesteld) en het actief deelnemen aan de netwerken in de Benelux. In ruil daarvoor krijgt het gelicenseerde fablab toegang tot diensten (zoals e-mailadressen @fablab.nl, en fablab.be). De licentieprijs is zo laag dat dat nooit een belemmering kan zijn voor de labs: jarenlang was dat €1 per jaar, wellicht zijn we genoodzaakt dat binnenkort te verhogen, maar het zal altijd bescheiden blijven. FabLab is geen algemene benaming, zoals artificiële intelligentie. De ‘soortnaam’ voor een FabLab is een makerspace. De wijze en mate van bescherming verschilt per land, door wet- en regelgeving of door de mate van organisatie van de gemeenschap. Soms wordt bescherming ook gerealiseerd door het beschermen van het logo.

Fablab.nl is geen franchising organisatie.

De Stichting neemt geen initiatieven voor het oprichten van FabLabs en kan daar ook geen financiële ondersteuning aan verlenen. De Stichting draait met een Bestuur van vrijwilligers. De Stichting heeft een eigen website waar u de bestuursleden kunt vinden.

Wat doet stichting Fablab.nl

Wat zij wel kan én doet is de community van FabLabs en initatieven daartoe bevorderen. Dit doet zij door de website fablab.nl te faciliteren en door periodiek een FabTafel te organiseren, waar de labs elkaar kunnen treffen. Ook zorgt zij dat vragen beantwoord worden en beschikt zij over model-statuten voor het oprichten van een stichting voor een FabLab. Een essentieel onderdeel van een FabLab is de open inloop: mensen, die iets willen maken, zonder drempel de gelegenheid kennis te maken met digitale machines om dat te doen. Om hen op de leercurve te helpen.

Fabcharter

De grondslag van een FabLab ligt vast in het Fabcharter. Een makerspace, die bereid is zich aan het FabCharter te houden, krijgt het recht zich FabLab te noemen en het FabLab-logo te voeren tegen betaling van een licentiebedrag. Voorlopig is dat een symbolisch bedrag van 1 euro per jaar, maar verwacht moet worden dat dat in de toekomst een reëel bedrag van 60 tot 100 euro per jaar zal worden, teneinde een deel van de kosten van de stichting te kunnen dekken.

De licentie-voorwaarden staan hier.