ANBI Status (in aanvraag)

Stichting FabLab.nl (FabLab BeNeLux) heeft een aanvraag ingediend voor een ANBI status. Dat betekent dat donaties die bedrijven of personen doen aan de stichting aftrekbaar zijn van de belastingen.

De stichting heeft tot doel het introduceren, propageren en verspreiden van het FabLab concept in Nederland. Inmiddels is de stichting ook in België en Luxemburg actief.

 

De formele gegevens van de stichting zijn:

Stichting FabLab.nl (ook bekend als FabLab BeNeLux)

RSIN nummer: 816894723

Statutair gevestigd in Utrecht.

Postadres:

Van der Hilststraat 25 A 01

3023PK. Rotterdam

 

Bankrekening: NL 56 INGB 0002 3514 56

tnv Stichting FabLab.nl o.v.v. Donatie

 

Beleid

In het laatste beleidsplan van de stichting hebben we onze doelstelling aangescherpt. Het gaat niet alleen om het bekendmaken van het concept van FabLab, maar ook om het versterken van de bestaande labs.

De stichting doet dat door de beschikbare communicatie-kanalen te versterken en aan te bieden aan de aangesloten labs.

Daarnaast ontwikkelt en verzorgt de stichting diensten die de individuele labs en het netwerk als geheel kunnen versterken, door communicatie en (netwerk-)bijeenkomsten, workshops en partnerschappen. Het hele plan is hieronder in te zien.

Beleidsplan Stichting Fablab

 

Het bestuur bestaat uit (per 31/08/2017):

Dirk van Vreeswijk: voorzitter

Peter Troxler: secretaris

Klaas Hernamdt: penningmeester

 

Beloning

De bestuursfunctie is onbezoldigd en vrijwillig. Er zijn geen mensen in dienst.

 

De jaarrekeningen van de afgelopen jaren:

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015