Licentievoorwaarden

De Stichting Fablab.nl is houder van het Benelux-woordmerk “fablab”. De naam “fablab” wordt gebruikt door verschillende initiatieven in en buiten Nederland. Degenen die een een fablab oprichten doen dat doorgaans in overleg met de Stichting. De Stichting functioneert daardoor in Nederland als coördinator van de verschillende initiatieven, maar heeft geen formele banden met de initiatiefnemers van de individuele fablabs.

De rechten van Intellectuele Eigendom
Op grond van het merkenrecht is de Stichting in de Benelux exclusief gerechtigd tot het gebruik van het merk “fablab” voor de ingeschreven merkenklassen (waren of diensten). Ook kan de Stichting optreden tegen een sterk gelijkend merk, als er door die gelijkenis verwarring bij het publiek kan ontstaan. Dit recht is een verbodsrecht: de Stichting kan het gebruik ervan verbieden, maar zij kan niet in voorkomend geval een partij dwingen om juist wèl de naam fablab te voeren.

Gebruik van de merknaam staat los van de uitvindingen die in een fablab worden gedaan. Dergelijke uitvindingen zijn mogelijkerwijs octrooieerbaar. In beginsel is in Europa de aanvrager van het octrooi de rechthebbende.

Licenties
Aangezien de Stichting in beginsel een absoluut en exclusief recht op het merk fablab heeft, kan zij gebruik van het merk aan derden verbieden of het gebruik juist onder voorwaarden toestaan. De voorwaarde die de Stichting stelt aan het gebruik van het merk is de naleving van het Fabcharter. Verder zal de Stichting gewenst en ongewenst advies uitbrengen aan de Fablabs over: minimaal aanwezige apparatuur, aanwezigheid van bekwame medewerkers, veiligheidseisen, gebruik van specifieke handleidingen, gebruik van bepaalde logo’s, kleuren of aanduidingen in de ruimte of in de correspondentie- en/of reclame-uitingen van een fablab.

De licentie voor het gebruik van het merk Fablab is in tijd beperkt en niet-exclusief. De Stichting treedt op als licentiegever van de merknaam, maar zal in de praktijk aan merknaamgebruik geen of weinig voorwaarden verbinden. De Stichting legt de merk-licentie schriftelijk vast met individuele fablabs. Daartoe kunnen fablabs een licentie aanvragen via bestuur [at] fablab.nl. De ondertekende en ingescande merklicentie kan per post of email worden verstuurd door het aanvragende fablab aan het bestuur van de Stichting. Het bestuur zal tijdens bestuursvergaderingen de licentieaanvragen op volgorde van binnenkomst beoordelen.

Bij de beoordeling van licentieaanvragen hanteert de Stichting de volgende vier internationaal geldende criteria:

    • First and foremost, public access to the fab lab is essential. A fab lab is about democratizing access to the tools for personal expression and invention. So a fab lab must be open to the public for free or in-kind service/barter at least part of the time each week.
    • Fab Labs support and subscribe to the fab lab charter: http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ This charter should be published somewhere on the website and also in the fab lab.
    • Fab Labs must share a common set of tools and processes. The critical machines and materials are in this list: http://fab.cba.mit.edu/about/fab/inv.html and there's a list of open source software and freeware that we use online as well (embedded in fab academy modules here: http://academy.cba.mit.edu/classes/). The idea is that all the labs can share knowledge, designs, and collaborate across international borders.
    • You have to participate in the larger, global fab lab network, that is, you can't isolate yourself. This is about being part of a global, knowlege-sharing community through the videoconference, attending the annual fab lab meeting, and otherwise collaborating and partnering with other labs in the network on workshops, challenges or projects. Participating in Fab Academy is yet another way to connect with the global network community.

Meer informatie: 
Fablab Conformity Rating
Conditions Fablab Label

Bij een positieve beoordeling ondertekent het bestuur (voorzitter, penningmeester en/of secretaris) de licentie en retourneert de ondertekende licentie aan het betreffende fablab.

Hier de laatste versie van de licentieovereenkomst voor het gebruik van het merkrecht in de Benelux.
U kunt deze opsturen naar bestuur@fablab.nl.